Över 10 000 solcellsanläggningar!

Nu finns det över 10 000 solcellsanläggningar i Sverige! Med en total installerad effekt på över 140 000 kW.

Det innebär att vi har cirka 15 watt installerad solcellseffekt i Sverige per invånare. Detta kan jämföras med Danmarks cirka 150 watt per invånare och Tysklands cirka 500 watt per invånare.

Läs mer om var den finns fördelad i landet på Energimyndigheten!