Att utnyttja solenergi är framtiden.

I Skandinavien har vi alltför länge fokuserat på kärnkraft, vattenkraft och vindkraft, vilket gjort att solkraften hamnat i skymundan. Detta är något Fredrik Sjöholm, som år 2011 startade företaget Solar Supply Sweden AB, ville förändra genom att skapa en effektiv distributionskanal av PV-komponenter till Skandinaviska grossister, installatörer och entreprenörer.

Solar Supply har ett stort och brett globalt kontaktnät med såväl leverantörer, partners och installatörer och kan därför erbjuda både enskilda komponenter liksom helhetslösningar.

Är du intresserad av att investera i en solcellsanläggning till ditt företag?

Energin ditt företag dagligen använder sig av är en kontrollerbar resurs. Att som företag använda solens energi för att generera elektricitet till verksamheten är både ett miljövänligt alternativ och på lång sikt även kostnadseffektivt.

Kontakta oss för offert och rådgivning.