Vill du ha solel?

Visste du att solen på åtta minuter förser jorden med all den energi den behöver på ett år?

Allt fler hem väljer idag att använda solen som energikälla. Solel räknas som en förnybar källa och anses miljövänlig då den, under drift, inte förorsakar några utsläpp. Solceller omvandlar solens ljus till elektrisk ström med högrent kisel – ett av världens vanligaste ämnen – så att du sen kan tillgodose ditt hem med elektricitet. När anläggningen väl är på plats är bränslet gratis vilket innebär att din energikälla aldrig blir beroende av marknadens elpriser.

Solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätt att producera elektricitet som vi känner till idag. De är tysta och ger inga utsläpp utan använder solljus som bränsle. Även om tillverkningen i sig är komplicerad är användandet av solceller mycket enkelt. Effektuttaget från en anläggning regleras automatiskt och underhållsbehovet är mycket litet.

Sedan år 2009 finns ett statligt stöd att ansöka om för installation av solceller. Du kan ansöka både via blankett och direkt via Internet. En investering av solcellspaneler betalas, med hjälp av subventioner, oftast tillbaka sig på mindre än 10 år.
Vänligen kontakta oss för offert och rådgivning.